Zapraszamy na czesko-polski rajd rowerowy

Zapraszamy do udziału w czesko-polskim rajdzie rowerowym, który rozpocznie się w niedzielę 09 września 2018 o g.10.00 w miejscowości Visnova (przy budynku Urzędu Gminy) w Czechach.

Następnie wszyscy uczestnicy pojadą nowym szlakiem rowerowym do Działoszyna. Spotkanie jest podsumowaniem projektu, którego celem były działania na rzecz promocji turystycznej obszarów chronionych Natura 2000 w tym: warsztaty edukacyjne, wyznaczenie transgranicznego szlaku turystycznego, folder, mapa, pocztówki i kalendarz turystyczny, filmy informacyjne, nasadzenia drzew, wystawa informacyjna, prace zabezpieczające w obszarach Nowa Puszcza i Mokradła Jablonne oraz promocję projektu.
Więcej informacji o projekcie na www.natura2000-pl-cz.info

Projekt „Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Podsumowanie projektu o tradycjach szklarskich w Pieńsku

W najbliższą sobotę 04 września 2022 r. odbędzie się podsumowanie projektu, którego celem była promocja turystycznych walorów regionu pogranicza z wykorzystaniem tradycji szklarskich.W ramach działań projektowych odbyły się w Pieńsku warsztaty szklarskie z udziałem...

Poznajmy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-czeskim

Fundacja Eko Region rozpoczyna realizację projektu pn. "Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych Natura 2000"W ramach projektu powstanie szlak turystyczny łączący Działoszyn z miejscowością Visnowa w Czechach (oznakowanie, tablice turystyczne),...

Zapraszamy na konferencję do Zawidowa

Fundacja Eko Region oraz Partnerzy zapraszają na polsko-niemiecką konferencję będącą podsumowaniem projektu pn. "Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme”, która odbędzie się w sobotę 24 lutego 2018 roku w Zawidowie (od g.10.00-Ośrodek Kultury). W programie...

Projekt „Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme”

Fundacja EkoRegion oraz Partnerzy, informują o realizacji projektu, którego celem jest rozwój współpracy partnerskiej na rzecz pogranicza polsko-niemieckiego przez wspólne działania związane z postacią Jakuba Böhme.W grudniu 2017 roku odbyło się w Zawidowie spotkanie...