„Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme”

W ramach projektu zrealizowano: polsko-niemiecką konferencję w Zawidowie pt. „Jakub Böhme życie i twórczość” połączoną z prelekcjami i projekcją filmu (24.02.2018r.) oraz wycieczkę śladami Jakuba Böhme z koncertem muzyki dawnej w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Zgorzelcu (27.01.2018r.). W dniu 14.12.2017r. odbył się konkurs tematyczny dla uczniów szkoły podstawowej w Zawidowie nt. Jakuba Böhme. Ponadto w ramach zaplanowanych zadań wykonano wystawę plenerową w trzech miastach pogranicza prezentującą postać J. Böhme. Projekt objął również działania promocyjne: wykonanie strony internetowej www.bohme.info, wydanie publikacji i mapy „Szlakiem J.Böhme”.

Cel projektu:
Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy partnerskiej oraz podnoszenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez wspólne działania partnerów związane z postacią Jakuba Böhme.

Partner Projektu:
GÜSA e.V. – www.guesaev-goerlitz.jimdo.com
Gmina Miejska Zawidów- www.zawidow.eu

Termin realizacji projektu:
27.09.2017-27.03.2018

Wartość projektu:
17.601.91 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.961,62 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 880,10 EUR

Projekt pn. „Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.