Partnerstwo w projekcie pn. „Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Dolnośląska Kraina Karpia”.

W ramach projektu realizowanego w Partnerstwie z Fundacją Natura Polska zabezpieczono i oznakowano 86 pomników przyrody na terenie gmin województwa dolnośląskiego (Bolesławiec, Gromadka, Chojnów, Chocianów, Miłkowice, Osiecznica, Węgliniec). Każdy pomnik przyrody został oznakowany jednakowymi tablicami poprzez jego opisanie (informacja o nazwie i jego walorach) a niektóre z nich dodatkowo zabezpieczone przez montaż słupków granicznych.