Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000

W ramach projektu zrealizowano działania na rzecz promocji turystycznej obszarów chronionych Natura 2000 w tym: warsztaty edukacyjne, wyznaczenie transgranicznego szlaku turystycznego, folder, mapę, pocztówki i kalendarz turystyczny, filmy informacyjne, nasadzenia drzew, wystawę informacyjną, prace zabezpieczające w obszarach Nowa Puszcza i Mokradła Jablonne oraz promocję projektu. Podsumowaniem projektu, był rajd rowerowy po szlaku turystycznym Natura 2000 z Visnovej do Działoszyna i z powrotem.

Więcej informacji o projekcie na www.natura2000-pl-cz.info

Projekt „Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa