Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich

Celem projektu była promocja turystycznych walorów regionu pogranicza z wykorzystaniem tradycji szklarskich. W Pieńsku odbyły się warsztaty szklarskie z udziałem czeskich i polskich uczniów szkół. Ponad to wydano folder i kalendarz związany ze szklarstwem a w Jeleniej Górze, Pieńsku i Herzmanicach prezentowana była wystawa plenerowa poświęcona szklarstwu i jego tradycjom. W Pieńsku i Herzmanicach powstała także szklarska ścieżka edukacyjna. Podsumowaniem projektu była polsko-czeska KONFERENCJA „Tradycje szklarskie na pograniczu czesko-polskim” która odbył się 04 czerwca 2022 r. w Pieńsku. W jej programie znalazły się interesujące prezentacje związane z tradycjami szklarskimi regionu oraz wycieczka studyjna.
Więcej informacji o projekcie na www.cz-pl-s.eu www.cz-pl-s.eu

Projekt „Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa