Podsumowanie projektu o tradycjach szklarskich w Pieńsku

W najbliższą sobotę 04 września 2022 r. odbędzie się podsumowanie projektu, którego celem była promocja turystycznych walorów regionu pogranicza z wykorzystaniem tradycji szklarskich.
W ramach działań projektowych odbyły się w Pieńsku warsztaty szklarskie z udziałem czeskich
i polskich uczniów szkół. Ponad to wydano folder i kalendarz związany ze szklarstwem a w Jeleniej Górze, Pieńsku i Herzmanicach prezentowana była wystawa plenerowa poświęcona szklarstwu i jego tradycjom. W Pieńsku i Herzmanicach powstała także szklarska ścieżka edukacyjna. Podsumowaniem projektu jest KONFERENCJA „Tradycje szklarskie na pograniczu czesko-polskim”, która odbędzie się 04 czerwca 2022 r. w Pieńsku. W jej programie znajdują się interesujące prezentacje związane z tradycjami szklarskimi regionu oraz wycieczka studyjna. Zapraszamy do udziału!
Więcej informacji o projekcie na www.cz-pl-s.eu www.cz-pl-s.eu

Projekt „Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Jesteśmy w DFOP! 

Fundacja Eko Region została członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To największa na Dolnym Śląsku organizacja zrzeszająca trzeci sektor działająca od 2004 roku. Federacja wspiera współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami...

Projekt czesko-polskich spotkań z muzyką kameralną – Zapraszamy!

Rozpoczynamy realizację czesko-polskiego projektu w ramach którego odbędzie się w gminie Bogatynia i mieście Hradek nad Nysą sześć koncertów muzyki kameralnej. Szczegóły na programie wydarzenia. W ramach projektu powstanie też publikacja dokumentująca spotkania...

Zapraszamy na czesko-polski rajd rowerowy

Zapraszamy do udziału w czesko-polskim rajdzie rowerowym, który rozpocznie się w niedzielę 09 września 2018 o g.10.00 w miejscowości Visnova (przy budynku Urzędu Gminy) w Czechach. Następnie wszyscy uczestnicy pojadą nowym szlakiem rowerowym do Działoszyna. Spotkanie...

Poznajmy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-czeskim

Fundacja Eko Region rozpoczyna realizację projektu pn. "Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych Natura 2000"W ramach projektu powstanie szlak turystyczny łączący Działoszyn z miejscowością Visnowa w Czechach (oznakowanie, tablice turystyczne),...

Zapraszamy na konferencję do Zawidowa

Fundacja Eko Region oraz Partnerzy zapraszają na polsko-niemiecką konferencję będącą podsumowaniem projektu pn. "Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme”, która odbędzie się w sobotę 24 lutego 2018 roku w Zawidowie (od g.10.00-Ośrodek Kultury). W programie...

Projekt „Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme”

Fundacja EkoRegion oraz Partnerzy, informują o realizacji projektu, którego celem jest rozwój współpracy partnerskiej na rzecz pogranicza polsko-niemieckiego przez wspólne działania związane z postacią Jakuba Böhme.W grudniu 2017 roku odbyło się w Zawidowie spotkanie...