Czesko – polskie spotkania z muzyką sakralną

W ramach czesko-polskiego projektu współpracy, odbył się cykl sześciu koncertów muzyki kameralnej na terenie gminy Bogatynia i mieście Hradek nad Nysą. Odrębnie powstała też publikacja dokumentująca spotkania koncertowe, okolicznościowy kalendarz oraz filmowy reportaż.

Cel projektu:
Wzmocnienie wzajemnego zaufania i wspólnej tożsamości mieszkańców euroregionu oraz wznowienie współpracy po pandemii COVID

Partner Projektu:
Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou

Termin realizacji projektu:
01.10.2023 – 31.12.2023

Wartość projektu:
31 030,68 EUR

Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 – 24 824,54 EUR (80% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 3 103,06 EUR

REZULTATY :
Działania projektowe przełożą się na dalsze kontakty pomiędzy Partnerami i uczestnikami. Po zakończeniu projektu Partnerzy podpiszą porozumienie o dalszej współpracy i rozpoczną rozmowy na temat II etapu projektu. Ponadto w ciągu roku od jego zakończenia zorganizują jedno wspólne wydarzenie.

Projekt pn. „Czesko – polskie spotkania z muzyką sakralną” jest dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG Czechy – Polska 2021-2027