1. „Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme”

- Informacja o postępowaniu

2. "Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000"

- Informacja o postępowaniu