Projekty zrealizowane

1. Partnerstwo w projekcie pn. "Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa".

W ramach projektu powstał w gminie Tuplice szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-Chełmica-Jagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza poprzez instalację tablic turystycznych. Ponadto został wydany folder, ulotki promujące szlak, mapa turystyczna i gadżety promocyjne. Podsumowanie projektu była konferencja na której przedstawiono kilka tematycznych referatów w tym m.in. o ceramice na pograniczu, walorach Łuku Mużakowa i zabytkowej cegielni w Klein Kölzig. Odrębnie zaprezentowały się gminy przedstawiając atrakcje turystyczne. Projekt zrealizowano w partnerstwie z Fundacją Natura Polska.

2. Utworzenie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zgorzeleckiego

Z inicjatywy Fundacji co kilka miesięcy odbywają się spotkania powiatowych organizacji pozarządowych, które swoje cele statutowe kierują do ogółu mieszkańców. Celem Forum jest wymiana doświadczeń, promocja powiatu, współpraca z innymi organizacjami na terenie powiatu zgorzeleckiego. Jedną z inicjatyw Forum jest wydawanie co rocznego kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych powiatu zgorzeleckiego. Aktualnie Forum pracuje nad listą projektów, które chciałoby realizować z funduszy pomocowych.

3. Partnerstwo w projekcie pn. "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Dolnośląska Kraina Karpia".

W ramach projektu realizowanego w Partnerstwie z Fundacją Natura Polska zabezpieczono i oznakowano 86 pomników przyrody na terenie gmin województwa dolnośląskiego (Bolesławiec, Gromadka, Chojnów, Chocianów, Miłkowice, Osiecznica, Węgliniec). Każdy pomnik przyrody został oznakowany jednakowymi tablicami poprzez jego opisanie (informacja o nazwie i jego walorach) a niektóre z nich dodatkowo zabezpieczone przez montaż słupków granicznych.

4. Projekt „Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme”

Celem projektu był rozwój współpracy partnerskiej na rzecz pogranicza polsko-niemieckiego przez wspólne działania związane z postacią Jakuba Böhme.

W grudniu 2017 roku odbyło się w Zawidowie spotkanie uczniów szkół z Polski i Niemiec połączone z konkursem wiedzy o Jakubie Böhme. W styczniu 2018 roku odbył się wyjazd studyjny szlakiem Jakuba Böhme (Zawidów-Łagów-Lasów-Zgorzelec-Görlitz). .

W ramach projektu powstały też folder i mapa turystyczna oraz strona internetowa www.bohme.info. W Görlitz, Zgorzelcu i Zawidowie prezentowano też wystawę plenerową poświęconą J.Böhme. .
Podsumowaniem projektu była polsko-niemiecka KONFERENCJA „Śladami Jakuba Böhme”, która odbyła się 24 lutego 2018 roku w Zawidowie w Ośrodku Kultury. W programie konferencji były interesujące referaty związane z Jakubem Böhme oraz film o jego twórczości.Jakob Böhme urodził się w 1575 roku w Starym Zawidowie (Alt Seidenberg), a zmarł w 1624 roku w Görlitz. Był niemieckim mistykiem, gnostykiem i filozofem religii. Zawidów jest małą ojczyzną Jakuba Böhme, którego żywa myśl do dziś fascynuje ludzi na całym Świecie.

Projekt pn. „Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.