Projekty realizowane

* Poznajmy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-czeskim

Fundacja Eko Region rozpoczyna realizację projektu pn. "Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych Natura 2000".
W ramach projektu powstanie szlak turystyczny łączący Działoszyn z miejscowością Visnowa w Czechach (oznakowanie, tablice turystyczne), publikacje dla turystów (folder, mapa, kalendarz przyrodniczy) o polsko-czeskich obszarach Natura 2000, warsztaty edukacyjne, nasadzenia drzew, wystawa plenerowa i strona internetowa projektu.
Na zakończenie projektu (9 września) odbędzie się rajd rowerowy nowo wykonanym szlakiem.
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Cmelak z Liberca.

Zapraszamy do udziału w działaniach projektu!

Projekt „Transgraniczna promocja turystyczna walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa